هیسترکتومی و علل آن
    
تعداد بازدید: 2663
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
تاریخ درج خبر : 1397/3/16
هیسترکتومی و علل آن
هیسترکتومی یا برداشتن رحم بعلل مختلف انجام میشود:
خونریزیهای شدید رحمی
فیبروم های بزرگ رحم
اندومتریوز
سرطان رحم
تومورهای تخمدان که در این مورد اگر بدخیم شود در آوردن تخمدان نیز الزامی است.
در خونریزی های شدید که معمولا بخاطر عدم تعادل هورمونی است پزشک اجبارا پس از عدم موفقیت در درمان بیمار به این عمل می پردازد
زمانی که میوم انقدر بزرگ میشود که به اندامهای مجاور در شکم و لگن مثل روده و کلیه فشار وارد می آورد یا میوم در جایی از بدن شکل میگیرد که باعث خونریزیهای شدید میشود، معمولا عمل هیسترکتومی انجام میشود
زمانی که اندومتر یا بافت داخلی رحم انقدر رشد میکند که با دردهای شدید لگنی همراه میشود و دار. درمانی نتیجه بخش نخواهد بود چاره ای جز تخلیه رحم نخواهد بود

اما با توجه به عوارضی که چنین عملی برای بانوان دارد بجز در موارد اورژانسی توصیه نمیگردد

هیسترکتومی و علل آن

 

از   0   رای
0

نظرات