اهمیت طرح ناباروری و بیماریهای زنان
    
تعداد بازدید: 2798
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
تاریخ درج خبر : 1397/3/22
همان طور که میدانیم و در ابتدا به نظر میرسد درمان مشکلات ناباروری و ناتوانیهای جنسی در بان.ان و هم در آقایان مشکل به نظر میرسد و مستلزم صرف هزینه های هنگفت میباشد.

همان طور که میدانیم و در ابتدا به نظر میرسد درمان مشکلات ناباروری و ناتوانیهای جنسی در بان.ان و هم در آقایان مشکل به نظر میرسد و مستلزم صرف هزینه های هنگفت میباشد. این هزینه ها و فرایندهای درمانی که در اغلب موارد به نتیجه نمیرسد خود موجب فرسایش و جنگ روانی میگردد. اما ذکر این نکته ضروری استکه در طب سنتی و اسلامی راه کارهای ساده تر و کم هزینه در این رابطه دیده میشود که چون همراه با تغییر سبکزندگی و رفتاری و عادات غذایی است نتایجبهتری به دنبال خواهد داشت. که در مباحث بعدی به آنها پرداخته میشود.

از   1   رای
2

نظرات