ناباروری در آقایان و میزان رواج آن
    
تعداد بازدید: 3055
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
تاریخ درج خبر : 1397/3/26
تولید مثل برای بسیاری از زوجها تجربه ای طبیعی است که به سادگی روی میدهد اما برای برخی از افراد امری بسیار دشوار دانسته میشود.

تولید مثل برای بسیاری از زوجها تجربه ای طبیعی است که به سادگی روی میدهد اما برای برخی از افراد امری بسیار دشوار دانسته میشود. توانایی باروری اقایان به میزان و کیفیت اسپرم آنها برمیگردد. اگر میزان اسپرمی که مرد ازخود ترشح میکند کم باشد یا دارای کیفیت پایینی باشد امکان باروری وی بسیار کم یا دشوار میگردد. ناباروری اقایان زمانی تشخیص داده میشودکه ازمایشهای مربوطه توسط افراد متخصص صورت گرفته باشد.

ناباروری بیماری و مشکلی نسبتا رایج در جوامع می باشد. اما میزان ناباروری اقایان نسبت به بانوان کمتر است به طوریکه از هر پنج زوج نابارور تنها یکی از آنها مربوط به ناباروری اقایان است. علاوه بر آن از هر بیست مرد نابارور تنها یک نفر از آنها  دارای تعداد کم اسپرم هستند و تنها یک از صد نفر از مردان نابارور میزان اسپرم آنها صفر میباشد.

از   0   رای
0

نظرات