انواع کبد چرب چیست؟
    
تعداد بازدید: 2367
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
تاریخ درج خبر : 1397/8/9
کبد چرب دارای سه سطح یا گرید میباشد.

کبد چرب دارای سه سطح یا گرید میباشد:

-کبد چرب گرید یک

کبد چرب گرید دو

-کبد چرب گرید سه

که در هر بخش به توضیح هر یک می پردازیم.

کبد چرب گرید یک: مراحل اولیه کبد چرب است و بنابراین دارای کمترین علائممیباشد. معمولا با چکاب تشخیص داده میشود و در آن آنزیم های کبدی بالاست. بالا بودن آنزیم ALT در آزمایش خون از موارد نشان دهنده این بیماری می باشد. در این گرید بدن سلولهای چربی را در خارج از کبد قرار میدهد و در مرحله ای است که کبد هنوز هم میتواند بواسطه میلیاردها سلول کبدی که وجود دارند وظایف خود را انجام دهند. علت این بیماری ممکن است مصرف الکل، استفاده از برخی داروهای دیابت، چاقی، سل، رژیم غذایی ضعیف، کمبود ویتامین و مواد معدنی و ... باشد.

اگر شراط شما بسرعت در حال پیشرفت باشدبیوپسی از کبد ممکن است انجام شود که هدف از این ازمایش یافتن زخمهای کبدی است که میتواند نشانگر سیروز کبد نسبت به کبد چرب گرید 1 وضعیت بهتری میباشد که تشخیص و درمان را سخت تر میکند. کبد چرب گرید یک برگشت پذیر است اگر در برنامه غذایی خود تغییری ندهید.

از   0   رای
0

نظرات