همورا

بسته گیاهی همورا مخصوص درمان کیستهای هموراژیک یا خونی است. کیست های هموراژیک بدخیم نبوده و مشکلات ناباروری ایجاد نمی نماید اما از آنجا که غالبا بزرگ شده و احتمال جراحی آنها مطرح میگردد بهتر است هر چه سریعتر به درمان آنها اقدام شود. 

نویسنده : مدیر سایت
جمعه 7 اردیبهشت 1397
    
بازدید: 3003
    
زبان : فارسی
    

نظرات