آمار ناباروری در ایران

وجود بیش از سه میلیون زوج نابارور در ایران.

این در حالی است که نرخ باروری در ایران به 1.6 رسیده است ولی نرخ جهانی آن 2.3 می باشد.

ایران حتی در بین کشورهای خاورمیانه از نرخ پایینی برخوردار است که در تصاویر آورده شده است.

نویسنده : مدیر سایت
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
    
بازدید: 2805
    
زبان : فارسی
    

نظرات